Duurzaam leiderschap

Mvo leidt vaak tot een aangescherpte visie op leiderschap. Duurzame leiders inspireren en motiveren ‘hun’ mensen door ze ruimte, kaders en verantwoordelijkheid te geven. Dit stelt eisen aan de competenties van de leider(s). Over welke kennis en vaardigheden moet hij of zij bezitten? Welke mandaten moet hij of zij kunnen én willen geven om succesvol te zijn? Welke sturingsinstrumenten zijn er? Onze adviseurs brengen met behulp van een gedragsanalysetest en hrm-meetinstrumenten de aanwezige en de benodigde leiderschapskwaliteiten in kaart.