Medewerkerstevredenheid

Tevreden medewerkers presteren beter. Hun arbeidsproductiviteit is hoger en hun verzuim is minder. Een nulmeting die de medewerkerstevredenheid - voordat u met mvo aan de slag gaat - in kaart brengt, maakt het mogelijk de effecten van een duurza(a)m)er) hrm-beleid te meten. Organisaties kunnen hierdoor gericht en adequaat bijsturen op hun satifiers en dissatisfiers en zo hun medewerkerstevredenheid beïnvloeden. Onze adviseurs kunnen naast de nulmetingen en vervolgonderzoeken, ook op maat praktische verbetervoorstellen uitwerken en uitvoeren.