Professioneel advies en begeleiding

Mvo is steeds vaker een selectie-eis bij een aanbesteding of een inkoopproces. Duurzaam ondernemen gaat echter niet om vluchtige of tijdelijke aanpassingen. Mvo grijpt in op de totale bedrijfsvoering; van de processen in de bestuurskamer tot die op de werkvloer. Human Issue ondersteunt en begeleidt organisaties bij kwaliteitstrajecten (ISO 9001), verbetertrajecten en op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (ISO 26000, MVO prestatieladder). In concreto adviseren en helpen we bij visieontwikkeling, koersbepaling, organisatie-inrichting, kernwaarden vaststellen en duurzaam hrm-beleid ontwikkelen en implementeren.