Strategische personeelsplanning

In veel organisaties bepalen kortetermijndoelen, tijdelijke oplossingen en de ‘dagelijkse hectiek’ het wervingsbeleid. Strategische personeelsplanning kan veel tijd en geld besparen. Maar hoe vertaalt u uw organisatiedoelen in een personeelsbeleid waarbij u de juiste man of vrouw op tijd op de juiste plek aanneemt? Onze adviseurs ondersteunen en begeleiden bij het inventariseren en analyseren van de huidige personeelssituatie en maken een maatwerk actieplan. In dit plan beschrijven we waar ‘potentieel’ en ‘talent’ zit, welke competenties versterkt moeten worden en hoe er van wie afscheid genomen moet worden.