Trainingen

Het succes van mvo hangt sterk samen met hoe organisaties met hun omgeving, waarden en mensen omgaan. Mvo leidt vaak tot een andere cultuur, een andere manier van werken en een andere stijl van leidinggeven. Goed en helder (kunnen) communiceren en doelen, aanleidingen en ambities duidelijk kunnen maken, is in al deze gevallen van essentieel belang. Human Issue biedt een breed spectrum aan trainingen op het gebied van:

  • maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • de nieuwe manager (duurzaam leiderschap)
  • communicatie in veranderingstrajecten
  • cultuurverandering
  • het voeren van ontwikkelgesprekken
  • opstellen van een ontwikkelplan
  • omgaan met talent