Uitdaging, werkklimaat en werkomgeving geven de doorslag bij de keuze voor een werkgever

Human Issue is een adviesbureau dat organisaties helpt bij het ontwikkelen van een eigen visie en beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Dit doen we door te adviseren, te coachen en te ondersteunen bij kwaliteits- en verbetertrajecten met een economische (profit), ecologische (planet) en/of sociale (people) doelstelling.

Onze focus is het creëren van méér waarde op alle drie deze gebieden. Dit doen we onder andere door duurzaam hrm-beleid te ontwikkelen, maatwerk hrm-instrumenten aan te reiken en eerlijke mens- en organisatiegerichte adviezen te geven. Kennisoverdracht speelt bij alles wat we doen een belangrijke rol. Onze inzet is dan ook altijd gericht op het creëren van toegevoegde waarde voor de organisatie, ook nadat wij weer weg zijn.