Onze kernwaarden

People, planet, profit
Wij streven harmonie na tussen wat goed is voor mensen, het milieu en de onderneming. Dit principe hanteren we in onze eigen bedrijfsvoering en voor die van partners en opdrachtgevers.

Samenwerking
Wij werken graag samen; met overheden, afvalbedrijven, bouwbedrijven, vastgoedeigenaren en beleggers. Uitgangspunt is het samen leveren van een waardevolle bijdrage aan een duurzame(re) samenleving, nu en voor volgende generaties.

Mensgericht 
Wij richten ons bij alles wat we doen op het ontwikkelen van persoonlijke talenten in relatie tot de behoeften van de organisatie, c.q. de eisen van de markt of sector. Uitgangspunt is beide belangen met elkaar in evenwicht te brengen.

Ondernemend
Wij hebben een ondernemende geest en mentaliteit. We denken in kansen, synergie en in ‘mogelijk maken’.